Sreda/Wednesday, 23. 11. 2011, posneto/shot on 28. 11. ob/at: 19:32:12 UTC+1Nenaslovljena.

Untitled.

Nikon 1 V1 + 1 Nikkor 10/2.8 @ f/2.8, 20s, ISO 100

0 komentarji: