Torek/Tuesday, 30. 08. 2011, posneto/shot on 17. 07. ob/at: 16:54:41 UTC+2Okno 70.

The Window 70.


Nikon D3 + Sigma 85/1.4 EX @ f/5.6, 1/250s, ISO 200

0 komentarji: