Torek/Tuesday, 21. 12. 2010, posneto danes ob/shot today at: 19:22:33 UTC+1Z županovega novoletnega sprejema; sedanji župan Berto Menard vošči in izroča priložnostno darilo prvemu poosamosvojitvenemu županu Antonu Antičeviču.
Ostala darila so bila zame ...

From the Mayor's New Year reception; current Mayor Berto Menard wishes all the best and gives a small gift to the first post-independance mayor Anton Antičevič.
All the remaining gifts were for me ...


Nikon D3 + Nikkor 24-120/4 VR + SB-900 @ 24mm, f/4, 1/10s, ISO 800

0 komentarji: