Petek/Friday, 06. 08. 2010, posneto/shot on 07. 08. ob/at: 19:02:48 UTC+2Vrba.

Willow.

Nikon D3s + Nikkor 300/2.8 VR II + TC-20E II @ 600mm, f/8, 1/60s, ISO 2000

0 komentarji: