Petek/Friday, 28. 12. 2007 Brez objave/No post

Korenč jo je upičil na dopust; ga ni ...

Korenč headed on a vacation; he's gone ...

0 komentarji: