Četrtek/Thursday, 21. 06. 2007, posneto ob/shot at: 18:10:56



Osnovna šola Tabor Logatec je pripravila kratko slovesnost ob zaključku izvajanja pilotnega projekta Kakovost za prihodnost. Ob tej priložnosti je prejela ustrezen certifikat, ki potrjuje, da šola izpolnjuje vse zahtevane pogoje za pridobitev tega naziva. Ob dogajanju so se zabavali predvsem otroci ...

Tabor Logatec Primary School prepared a brief ceremony to comemorate a closure of a pilot project named Quality for Future. At the occasion, the school also received an appropriate certificate, stating that it fulfilled all the necessery terms and conditions for such a title. The ceremony was fun, especially for the kids...

0 komentarji: